TOP STORY

பிரயோசனமுள்ள பிரஜைகளாக உருவாக்கும் நோக்கில் கம்பளையில் ஊடக செயலமர்வு (Photos)

மாணவர்களின் ஊடக அறிவை மேம்படுத்தி அவர்களை பிரயோசனமுள்ள பிரஜைகளாக உருவாக்கும் நோக்கில் கம்பளை அல் ஹிக்மா பாடசாலையில் செயலமர்வொன்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. குறித்த செயலமர்வில் ஜே.எம் மீடியா நிறுவனத்தின் தலைவரும் பயிற்றுவிப்பாளருமான ஊடகவியலாளர் ராஷிட் மல்ஹர்தீன் பிரதம விரிவுரையாற்றினார். மாணவர்களின் வாழ்கையில் ஏற்படும்...

TRENDING

ADVERTISEMENT

LATEST NEWS

LOCAL NEWS

MAWANELLA NEWS

FORIGN NEWS

SPORT NEWS

POLITICAL NEWS