பிரிட்டிஷ் விமானப் படை: போரிடும் பிரிவில் பெண்களுக்கு பாதை திறக்கிறது

தங்கள் பிரிவில் உள்ள எல்லாப் பணிகளுக்கும் பெண்களிடம் விண்ணப்பம் பெறுகிற, பிரிட்டிஷ் பாதுகாப்புப் படையின் முதல் பிரிவு என்ற பெருமையைப் பெறுகிறது ராயல் ஏர்ஃபோர்ஸ் ரெஜிமெண்ட். பாதுகாப்புப்

Read more