ரொஹிஞ்சா கிராமத்தில் 700 வீடுகள் எரிப்பு : குற்றச்சாட்டு

மியான்மரில் உள்ள ரொஹிஞ்சா முஸ்லிம் கிராமம் ஒன்றில் 700 வீடுகள் எரிக்கப்பட்டிருப்பது செயற்கைக்கோள் படத்தின் மூலம் தெரிவதாக ஹியூமன் ரைட்ஸ் வாட்ச் என்னும் மனித உரிமை அமைப்பு

Read more