கனடா பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோவை சந்தித்த அதே பெயர் கொண்ட குழந்தை அகதி

கனடா பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ, சிரியா அகதிகளின் மகனான, குழந்தை ஜஸ்டின் ட்ரூடோவை சந்தித்துள்ளார். தங்களுக்கு தஞ்சம் அளித்த நாட்டிற்கு நன்றி சொல்லும் வகையில், சிரியா அகதி

Read more