ஹிருணிகா மற்றும் மஹிந்த,சிறிசேன,வீரவன்ச,ரிஷாத் சேர்ந்து கலக்கும் கலக்கல் வீடியோவினால் இணையமே மிரண்டதா..

இலங்கையிலுள்ள அரசியல் மேடைகள் நாளுக்கு நாள் சூடு பிடிக்கின்றமை நாம் அறிந்தொன்றே.. இவ்வாறு; இன்றைய அரசியலில் சிலசில சரிதைகள் அனுதினம் பேசு பொருளாகவும், கேளிக்கையாகவும் உலாவருகின்றமை இலங்கை

Read more