ஆசிய நாடுகளிலிருந்து அரிசி இறக்குமதி செய்ய முடிவு

இலங்கையில் தொடர் வறட்சி காரணமாக நெல் உற்பத்தியில் ஏற்பட்டுள்ள வீழ்ச்சியையடுத்து ஆசிய நாடுகளிலிருந்து அவசரமாக அரிசியை இறக்குமதி செய்ய அரசாங்கம் முடிவு செய்துள்ளது. இலங்கையில் வறட்சி காரணமாக நெல் உற்பத்தியில்

Read more