ஆப்பிரிக்காவுக்கு உதவும் இந்திய மருந்துகள்

மருந்து உற்பத்தி துறையை பொறுத்தவரை இந்தியா ஒரு உலக மையமாக உருவாகிவருகின்றது.

எயிட்ஸ் நோய் மற்றும் ஏனைய வெப்ப மண்டல நோய்களுக்கான பிராண்ட் இல்லாத மருந்துகளை இந்தியா தயாரிக்கின்றது.

ஆப்பிரிக்க நாடுகளை பொறுத்தவரை, மருத்துவ பராமரிப்பு செலவை தாக்குப்பிடிக்க அவர்களுக்கு மலிவு விலையிலான இந்த இந்திய மருந்துகள் உதவுகின்றன.

ஆனால், இப்படியான மருத்துவ சாதனைகளில் சில கேள்விக்குரியவையே என்று விமர்சகர்கள் கூறுகிறார்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *