சமூகத்தின் வேறுப்பாடுகள் நிரந்தர முரண்பாடுகளுக்கு வித்திட கூடாது: மோடி உரை

ஓற்றுமையுடன் வாழும் ஒருபன்முக சமூகத்தை விட சிறந்த பார்வை உலகில் வேறு இல்லை. சமூகத்தின் வேறுப்பாடுகள் நிரந்தர முரண்பாடுகளுக்கு வித்திட கூடாது. அதேபோன்று பாராம்பரியமாக காணப்படுகின்ற தமிழ் சிங்கள ஒற்றுமையையும் நல்லிணக்கத்தையும் நாம் மேம்படுத்தவேண்டுமே தவிர பிரித்தாழ கூடாது.

இலங்கையின் பன்முக வளர்ச்சியில் இந்தியா என்றும் நேசகரம் கொண்டு ஒத்துழைப்புகளை வழங்கும் என இந்தியபிரதமர் நரேந்திரமோடி தெரிவித்தார்.

நோர்வூட் மைதானத்தில் இன்று வெள்ளிக்கிழமை இடம்பெற்றமக்கள் சந்திப்பில் கலந்துக் கொண்டுஉரையாற்றும் போதே இந்திய பிரதமர் நரேந்திரமோடி மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார்.

‘உங்கள் முன்னிலையில் எனக்கு பேச கிடைத்ததை மிகப் பெரிய பாக்கியமாக நினைக்கின்றேன்’ என தமிழ் மொழியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரையை ஆரம்பித்த போது மக்கள் கைதட்டி வரவேற்பளித்தனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *