04 தங்கப் பதக்கம் வென்ற வீரரரை தோல்வியடையச் செய்த இளம் வீரர்

நடைபெற்று வரும் ரியோ ஒலிம்பிக் போட்டிகளின் பட்டர்ப்ளை நீச்சல் போட்டியில் சிங்கப்பூரின் இளம் வீரரான ஜோசப் ஸ்கூலின் தங்கப் பதக்கம் வென்றுள்ளார்.

ஆண்களுக்கான 100 மீற்றர் பட்டர்ப்ளை நீச்சல் போட்டியிலேயே ஜோசப் ஸ்கூலின் வெற்றிபெற்றுள்ளார்.

21 வயதுடைய ஜோசப் ஸ்கூலின் இதில் தங்கப் பதக்கத்தை வென்றதன் மூலம் மைக்கல் பெல்ப்ஸ் அதிர்ச்சித் தோல்டவியடைந்துள்ளார்.

மைக்கல் பெல்ப்ஸ் ஏற்கனவே ரியோ ஒலிம்பிக் போட்டிகளின் பட்டர்ப்ளை நீச்சல் போட்டியில் 4 தடவைகள் தங்கப் பதக்கம் வென்ற வீரர் என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *