பசுபிக் தீவில் ரிக்டர் 7.5 அளவுகோலில் நிலநடுக்கம்.

பசிபிக் தீவில் உள்ள வனுவாட்டு பகுதியில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. ரிக்டர் அளவுகோலில் 7.5ஆக பதிவாகி உள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *