33 வயதாகியும் தனது முற்சியை கைவிடாத ஜெர்மனிய பெண்!!

33 வயதாகியும் தனது முற்சியை கைவிடாத ஜெர்மனிய பெண்!! – Hiru News – Srilanka’s Number One News Portal

பெண்களுக்கான 50 மீட்டர் துப்பாக்கி பிரயோகப் போட்டியில் ஜெர்மனி நாட்டின் இங்லெஜர் தங்கப் பதக்கம் வென்றுள்ளார்.

அவர் இதற்கு முன்னர் நான்கு முறை ஒலிம்பிக் துப்பாகி பிரயோக போட்டிகளில் கலந்து கொண்டுள்ளதுடன், பதக்கங்களையும் வென்றுள்ளார்.

தனது முற்சியால் வெற்றி பெற்ற இங்லெஜரின் வயது 33 ஆகும்.

எனினும் இந்த போட்டியில் வெள்ளி மற்றும் வெண்கல பதக்கங்களை சீன வென்றுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

இதேவேளை, இதுவரையில் இடம்பெற்ற ஒலிம்பிக் போட்டிகளின் அடிப்படையிலான பதக்கப்பட்டியலில் அமெரிக்கா தொடர்ந்தும் முதல் இடத்தில் உள்ளது.

இதன்படி அமெரிக்கா 16 தங்கம், 12 வெள்ளி 10 வெண்கலம் உள்ளடங்கலாக 38 பதக்கங்களைப் பெற்றுள்ளது.
சீனா 11 தங்கம், 8 வெள்ளி, 11 வெண்கலம் அடங்கலாக 30 பதக்கங்களுடன் 2ம் இடத்தில் உள்ளது.
மூன்றாம் இடத்தில் உள்ள ஜப்பான், 7 தங்கம், 2 வெள்ளி, 13 வெண்கலம் உள்ளடங்கலாக 22 பதக்கங்களைப் பெற்றுள்ளது.
நான்காம் இடத்தில் உள்ள அவுஸ்திரேலியா 5 தங்கம் உள்ளடங்கலாக மொத்தமாக 15 பதக்கங்களைப் பெற்றுள்ளதுடன், 5 தங்கம் உள்ளடங்கலாக மொத்தமாக 11 பதக்கங்களைப் பெற்றுள்ள கொரியா 5ம் இடத்தில் உள்ளது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *