எதிரார்த்த Result வரவில்லை! இரு மாணவர்கள் தற்கொலை!!

க.பொ.த சாதாரண தர பரீட்சையில் சித்தியடையாத காரணத்தினால் மாணவன் ஒருவனும், மாணவி ஒருவரும் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ள சம்பவம் ஒன்று ஜா-எல மற்றும் ஹோமாகம ஆகிய இரு

Read more