சொந்த இடங்களிலிருந்து ‘வெளியேற்றப்பட்ட’ வங்கதேச இந்துக்கள்

பரம்பரை சொத்துகளை நீங்கள் அனுபவிக்க முடியாது என்று கூறி உங்கள் பூர்விக இடத்திலிருந்து நீங்கள் வெளியேற்றப்பட்டால் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? அதை ‘எதிரிச்சொத்து’ என்று சட்டம் சொன்னால்

Read more

தொண்டமான் பெயரை நீக்கியதை எதிர்த்து மறியல்

இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் நிறுவனரும் மூத்த தமிழ் அரசியல்வாதியுமான சௌமியமூர்த்தி தொண்டமான் பெயரில் அமைந்த அரசு சார்ந்த அமைப்புகள், இடங்களின் பெயர்களில் இருந்து அவரது பெயர் நீக்கப்பட்டதைக்

Read more
Song Image