ரோஹிஞ்சாக்கள் தங்கியிருந்த இடம் பௌத்த பிக்குகளால் முற்றுகையிட்ட பௌத்த பிக்குகள்

இலங்கையில் ரோஹிஞ்சா முஸ்லிம் அகதிகள் தங்க வைக்கப்பட்டிருந்த இடத்தை பௌத்த பிக்குகள் சுற்றி வளைத்ததை அடுத்து அங்கு தங்க வைக்கப்பட்டிருந்த 32 ரோஹிஞ்சா அகதிகளும் காவல் துறையினரின்

Read more