தெஹிவளை மிருகக் காட்சி சாலையை இரவில் திறந்து வைக்க ஆர்வலர்கள் எதிர்ப்பு

கொழும்பு, தெஹிவளை பகுதியில் அமைந்துள்ள தேசிய மிருக காட்சி சாலையை இரவு நேரத்தில் மக்கள் காட்சிக்காக திறந்து வைப்பதற்கு அரசாங்கம் எடுத்துள்ள தீர்மானத்தை சுற்றாடல் பாதுகாப்பு ஆர்வலர்கள் கண்டித்துள்ளனர்.

Read more

அமெரிக்கா விலகினாலும் பருவநிலை மாற்றம் தொடர்பான உடன்படிக்கையை செயல்படுத்த ஜி-20 மாநாட்டில் முடிவு

பருவநிலை மாற்றம் தொடர்பாக எட்டப்பட்ட பாரிஸ் உடன்படிக்கையில் இருந்து அமெரிக்கா பின்வாங்குவதை ஜி-20 குழுவில் உள்ள பிற 19 நாடுகளும் ஒப்புக்கொண்டன. அதே நேரத்தில், தாங்கள் பாரிஸ்

Read more