நாசாவின் சூரியனை தொடும் முயற்சி….

அமெரிக்காவின் விண்வெளி நிறுவனம் தனது சூரியனை தொடும் முயற்சிக்கு தற்போது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் விஞ்ஞானி ஒருவரின் பெயரை சூட்டியுள்ளது. நாசாவின் `சூரிய ஆய்வு முயற்சி` சூரிய காற்று

Read more

இலங்கையின் 100 கோடி டாலர் விமான நிலையம் : விமானங்களுக்கு காத்துக் கிடக்கிறது

இலங்கையில் தெற்கில் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் மாவட்டத்தில் கட்டப்பட்ட மத்தள விமான நிலையம் விமானப் போக்குவரத்து எதுவும் இன்றி காய்ந்துப்போய்க் கிடக்கிறது. ஒரு சர்வதேச விமான

Read more
Song Image