ஒரு சேவைச் செம்மலின் ஈடுபட்ட முடியா இழப்பு ஆதில் பாக்கிர் மாக்கார்

(என்.எம்.அமீன்) சவூதி அரேபியாவில் தொழில் புரியும் நவமணியின் முன்னாள் செதி ஆசிரியர் யாசீர் லாஹிர் புதனன்று இரவு தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு ஆதில் மாக்கார் பற்றிய செதி

Read more

ஆதில் பாக்கிர் மாக்கார் ஜனாஸா நல்லடக்கம் இலங்கையில் நடைபெறும்

முன்னாள் அமைச்சர் இம்தியாஸ் பாக்கிர் மாக்காரின் மகன் ஆதில் பாக்கிர் மாக்கார் இங்கிலாந்தில் வபாத்தான செய்தி அனைவரையும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது அறிந்ததே.. அவரின் ஜனாஸா  நல்லடக்கத்தை இலங்கையிலேயே மேற்கொள்வதற்கு

Read more
Song Image