பல்கலைக்கழகம் பயணிக்கத் தயாராகும் பெண் சகோதரிகளுக்கானது

13வருடங்கள் கற்றுத் தேர்ந்த பாடசாலையில் ஆரம்பத்தில் இருந்தே எத்தனையோ நட்புக்களை சுமந்து சுற்றித்திரிந்திருந்தாலும், அவர்கள் எல்லோரும் படித்து பல்கலைக்கழகம் சென்றதாய் சரித்திரம் கிடையாது. அந்த நட்புப் பட்டியலில்

Read more
Song Image