சிறப்பாக நடந்து முடிந்த சிறுவர் இல்ல இப்தார் நிகழ்ச்சியும், பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடலும்.

 ஹெம்மாதகமை தாருல் ஹஸனாத் சிறுவர் இல்ல, சிறுவர்களுக்கான இப்தார் நிகழ்ச்சியொன்ரை சாஹிரா கல்லூரியின் 75 ஆம் வகுப்பு (Batch) பழைய மாணவர்கள் ஏற்பாடு செய்திருந்தனர்.
 இவ் இப்தார் நிகழ்வு ஹெம்மாதகமை தாருல் ஹஸனாத் சிறுவர் இல்லத்தில் கடந்த ஜூன் 19 ஆம் திகதி, ஞாயற்றுக் கிழமையன்று சிறப்பாக நடைபெற்றது.
அத்துடன், மாவனல்லை சாஹிராவின் 2005 O/L மற்றும் 2008 A/L வகுப்பு (Batch) பழைய மாணவர்களின் ஒன்றுகூடலும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. இதில் 75 ஆம் குழு  (Batch) பழைய மாணவர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.
 இதில் கலந்து சிறப்பித்த அனைத்து பழைய மாணவர்களுக்கும், இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக நடத்தி முடிக்க உறுதுணையாக நின்ற அனைவருக்கும்  நன்றிகள் உரித்தாகட்டும் என ஏற்பாட்டுக்குழு வேண்டுகிறது.
தகவல்: வசீம் காதர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Song Image