இப்தார் நிகழ்வுகளை நேரடியாக ஒளி / ஒலிபரப்ப ஓர் சந்தர்ப்பம்.

உங்கள் ஊரில் நடைபெறும் இப்தார் நிகழ்வுகளை நேரடியாக துதி எப்.எம் ஊடாகவும் JM MEDIA முகநூல் பக்கத்தினூடாகவும்  உலகம் முழுவதும் ஒலி / ஒளிபரப்ப ஓர் அரிய சந்தர்ப்பத்தை ஜெ.ம் மீடியா நிறுவனம் வழங்குகிறது.
 
முன் பதிவுகளுக்கும் மேலதிக தகவல்களுக்கும்
0772756070
www.fb.com/JMmedia.lk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Song Image