நிதியமைச்சின் கீழ் புதியதொரு பிரிவு

சட்டவிரோதமான முறையில் மதுபானம் உற்பத்தி மற்றும் விநியோகத்தை தடுப்பதற்காக, சட்டவிரோத மதுபான சோதனை பிரிவொன்று நிதியமைச்சின் கீழ் நிறுவப்பட்டுள்ளது.

(riz)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Song Image